Regulamin pobytu Gości w Stanicy Kresowej

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i w tym celu oznakowanych.

Z uwagi na hodowlę zwierząt oraz znajdujący się na terenie staw uprzejmie prosimy Gości o szczególne zachowanie ostrożności w trakcie poruszania się po terenie i otoczenie dzieci należytą opieką. Za bezpieczeństwo dzieci w pełni odpowiadają rodzice!

 1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Gości na doby.
 2. Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość opłaca w dniu wyjazdu.
 4. Uiszczenie zadatku, opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 5. Opłata za zamówione a niewykorzystane noclegi nie podlega anulowaniu, chyba, że zostało to inaczej uzgodnione indywidualnie z Właścicielem obiektu.
 6. W godzinach 22:00 do 06:00 uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy.
 7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
 8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z Właścicielem.
 9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju; w przypadku dłuższego pobytu gości pokoje sprzątane są przez obsługę co pięć dni i dokonywana jest wtedy również wymiana pościeli oraz ręczników.
 10. Ciepła woda użytkowa nagrzewana jest za pomocą kolektorów słonecznych (przy braku słońca ogrzewana piecem). W celu utrzymania przez cały dzień komfortowej temperatury wody, w godzinach nocnych pomiędzy 24:00 a 06:00 wyłączane są pompki obiegu cwu między budynkami. W przypadku potrzeby zapewnienia ciepłej wody w godzinach nocnych lub przesunięcia czasu dostępu do ciepłej wody, Goście proszeni są o zgłaszanie gospodarzom.
 11. Ze względu na odpływ ścieków do oczyszczalni biologicznych zabrania się wrzucania do toalet wszelkich ciał stałych, tłuszczy, piasku itp.
 12. Wieczorami przy zapalonym świetle prosimy o otwieranie okien w częściach z siatkami przeciw owadom. W drzwiach balkonowych na okres od wiosny do jesieni również umieszczane są siatki.
 13. Pobyt w pokoju z ulubionym zwierzęciem wymaga każdorazowo uzgodnienia z gospodarzami. Jednorazowa opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 100,00 zł.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci) oraz przywiezionych zwierząt.
 15. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu. Wszelkie usterki w działaniu sprzętu i wyposażenia również powinny być zgłaszane celem ich usunięcia.
 16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 17. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 18. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji kpl kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.
 19. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych przez nie opłat. Osoby takie są zobowiązane niezwłocznie opuścić teren obiektu pod rygorem zawezwania służb porządkowych.
 20. Odrębny Regulamin dot. rekreacji jeździeckiej dostępny jest na tablicy ogłoszeń umiejscowionej obok siodlarni na dziedzińcu stajni.
 21. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje Regulamin, którego treść dostępna jest na tablicy wewnątrz ogrodzenia Placu.
 22. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich niejasnych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.

Tel. do gospodarzy 601-067-316.