malopolaki-stanica-kresowa

Konie rasy małopolskiej, matka Bawełna ze źrebakiem Bohunem