tinkery-stanica-kresowa

Konie rasy tinkerskiej, matka Birma ze źrebakiem Borneo