Zasady Postępowania z Koniem

Koń jest naszym partnerem, którego dobro zawsze musi stać na pierwszym miejscu.
Zapoznaj się z Kodeksem Postępowania z Koniem Polskiego Związku Jeździeckiego !

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wymaga, od wszystkich zaangażowanych w sport jeździecki, przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze musi być najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej lub wpływom komercyjnym.

Spełnione muszą być zwłaszcza następujące zasady:

1. Generalny dobrostan:
a) Dobre postępowanie z koniem – warunki stajenne oraz żywienie muszą być zgodne z zasadami dobrego postępowania z koniem. Czyste, dobrej jakości siano, pasza i woda muszą być zawsze dostępne.
b) Metody treningowe – konie mogą być poddawane jedynie treningowi, który jest dopasowany do ich możliwości fizycznych i poziomu dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom, które są okrutne lub/i powodują strach.
c) Kucie i sprzęt – dbałość o kopyta i kucie muszą spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka bólu lub kontuzji.
d) Transport – podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie, regularnie dezynfekowany i kierowany przez kompetentne osoby. Kompetentna obsługa musi być zawsze gotowa, by zaopiekować się koniem.
e) Przejazd – wszystkie podróże muszą być starannie zaplanowane, uwzględniając regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody, zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

2. Właściwe przygotowanie do rywalizacji sportowej:
a) Dobra forma i kwalifikacje – udział w zawodach musi być ograniczony do koni odpowiednio przygotowanych i do zawodników o potwierdzonych umiejętnościach. Konie powinny mieć zapewniony odpowiedni czas na odpoczynek między treningami i zawodami; ponadto powinno się zapewnić odpowiedni okres odpoczynku między kolejnymi podróżami.
b) Stan zdrowia –  żaden koń uznany za niezdolnego do startu nie może wystartować ani kontynuować rywalizacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii.
c) Doping i leczenie – każde zastosowanie lub zamiar zastosowania dopingu i nielegalne zastosowanie leczenia stanowi poważne nadużycie dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić wystarczający czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.
d) Zabiegi chirurgiczne – nie zezwala się na jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne zagrażające dobru rywalizującego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie – klacze nie mogą startować w zawodach po upływie czwartego miesiąca ciąży, ani w okresie karmienia źrebięcia.
f) Nadużycie pomocy – nie będzie tolerowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itd.)

3. Zawody nie mogą naruszać dobra konia
a) Teren zawodów – konie muszą być trenowane i startować na odpowiednim i bezpiecznym podłożu. Wszystkie przeszkody i warunki rozgrywania zawodów muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.
b) Podłoże – wszystkie nawierzchnie, na których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji.
c) Ekstremalne warunki pogodowe – zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, które zagrażają dobru lub bezpieczeństwu konia. Zabezpieczone muszą być środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni po przejeździe.
d) Stajnie podczas zawodów – stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i posiadać wystarczające wymiary dla typu i natury konia. Myjki oraz woda muszą być zawsze dostępne.

4. Humanitarne traktowanie koni
a) Leczenie weterynaryjne – na miejscu zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi się zatrzymać, a koń musi być poddany ocenie weterynaryjnej.
b)Skierowanie do kliniki – w razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą otrzymać przed transportem pełną wspomagającą pomoc medyczną.
c) Urazy podczas zawodów – przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstotliwość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie sprawdzone, aby wskazać drogę zminimalizowania występowania urazów.
d) Eutanazja – jeśli urazy są adekwatnie poważne, z humanitarnych powodów i w celu zmniejszenia cierpienia, koń może wymagać uśpienia przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
e) Emerytura – konie muszą być godnie i humanitarnie traktowane, po przejściu na emeryturę.

5. Edukacja
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wzywa wszystkich zaangażowanych w sport jeździecki do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem startującym w zawodach.